سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

توسط سه شنبه, 21 مرداد 1399 08:18
(0 رای)
کلیک: 1640 بار -

سیستم مدیریت کسب و کار (BPM) چیست؟ (قسمت دوم)

تفاوت اجزا و تشکيلات در BPM چيست؟

BPM شامل انتظامات مختلفي است که به منظور استفاده در طول سطوح و نواحي مختلف درون سازمان طرح ریزی و مدام به روزشده و بهبود می یابد. بعضي از اين انتظامات شامل : مدل فرايند تجاري (عموماً در فرمت هاي ترسيم شده) تعريف مي شود. از آنجا که شفافيت فرايندهاي مدلسازي شده براي تمامي سازماندهی های بعدي BPM مورد نياز است، مدلسازي فرايند اغلب بعنوان شروع هدف از BPM تداعي مي گردد. این تعريف با استفاده از مدل ساز فرايند، نبايد با ويراستارهايي از قبيل Visio و يا PowerPoint  اشتباه گرفته شود. نتيجه مدل متشکل از اهدافی است که قادر خواهد بود با موتورهای BPM مرتبط گردد. آن ترکيبي از دياگرام هاي متفاوت (براي نمايش ابعاد سازمان) است، و مدل در یک غالب مشخص ذخیره سازی میشود.

مستندسازي فرايند تجاري

فرایند مستند سازی متشکل است از سازماندهی دیاگرام ها در طول ترسیمات، و در ادامه تعیین گام های بعدی و نسخ جدید و چگونگی انجام وظایف تجاری. در جریان مستندسازی می بایست مواردی چون ساختار کاری، روند های استاندارد عملیاتی، الگوهای پیشرفته، ترکیبات آموزشی و سایر موارد در نظر گرفته شود تا بتوان همواره در مسیر ارتقاء فرایند مستندسازی پیش رفت.

تاييديه فرايند تجاري چیست؟ توانمندي فرايند به توافق توام با استانداردهاي مستندسازي از قبيل ISO و يا از طریق يک مدخل فرايند دروني تعریف میشود. این تائیدیه تثبيت مي کند که فرايندها قبل از انتشار، در يک رويه مناسب، تصويب و يا تاييد شده اند.

در مبحث همکاري فرايند تجاري، گسترش فرايند (اشاعه شبکه دروني يا بيروني) از يک طرف و فراهم آوري کاربران با توانايي بکارگيري چگونگي و شناسايي فرايند به منظور ارتقاء بهره وری، از راه کاربران و مشارکت آنان امری ضروری می باشد. BPM سازمان دهی همکاري وسيع دانش مديريت را(KM) نه تنها در ساخت مستندات و آماده سازي در دسترس فرايندهاي مورد تاييد براي همه کارمندان و شرکا راهنمايي مي نماید؛ بلکه عمليات همکاري کارمندان را که آنها را در مديريت پروژه ها ، وظايف ، يا تبادلات در يک رويکردي از کار تيمي است فراهم ميسازد.

تایید فرایند تجاری: تاسيس آماده سازي فرايندها براي هماهنگی با تنظيمات دروني و بيروني از قبيل  (Sarbanes-Oxley [SOX]).   برای هماهنگی فرايندهاي تاييد شده براي دستيابي به مقرر نمودن تاييديه ، مميزي و يا هردو آن بکار ميرود.

بهينه سازي فرايند تجاري: بهبود مستمر فرايند (CPI)  شامل ابزارهايي براي تعيين اجراي فرايند واقعي برای کاهش قیمت تمام شده است. توانايي تحليل کمّي يکپارچه، به منظور شناسايي تنگناها و تخمين فرصت هاي کاهش هزينه و زمان حاصل کار مورد استفاده واقع مي گردد.

مدیریت خودکار از طریق هدایت ماشینی: اطلاعات فرايندي BPM مي تواند براي مسيريابي و اجراي تبادلات خودکار مورد استفاده قرار گيرد؛ که شامل وظيفه اجرايي راه اندازي شده طی وقايع قبلي، استنتاج وظايف برنامه ريزي و آگاه سازي کاربر، پايش زمان واقعي برای انجام وظايف اجرايي و ديگر موارد اجرايي از قبل تعيين شده باشد .

ادامه دارد ...

اشتراک گذاری مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
بروزرسانی درچهارشنبه, 12 شهریور 1399 11:21

دیدگاه خود را ارسال نمایید